Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En cyklist.

Väg 1957, Tiggarevägen–Norsesund station, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi planerar tillsammans med Alingsås och Lerums kommun att utföra åtgärder längs väg 1957. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig på ett mer trafiksäkert sätt till och från Norsesunds station.

Vi planerar att utföra fartsänkande åtgärder utmed väg 1957, Norsesundsvägen, vid Norsesunds bro i samarbete med Alingsås och Lerums kommun. Åtgärden kommer att sträcka sig mellan befintlig gång- och cykelväg vid Lilla Långenvägen och fram till den vägport där gång- och cykelvägen från Ingared ansluter.

Vi planerar att

  • sänka den rekommenderade hastigheten till 30 km/tim
  • bygga farthinder i form av upphöjda passager i ändarna av den ca 200 meter långa sträckan
  • göra en avsmalning av vägen i mitten av sträckan samt norr om gång- och cykelporten (avsmalningarna anpassas så att bussar ska kunna ta sig fram på vägen)
  • måla nya streckade kantlinjer som ger gående företräde till 65 cm på vardera sida av vägen
  • förbättra belysningen på sträckan.

Vi gör detta för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitén för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.