Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett cykelhjul.

Väg 1968, Starrkärrsvägen–Prästalund, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Ale kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1968. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 1968 mellan Starrkärrsvägen och Prästalund i samarbete med Ale kommun. I korsningen med väg 1972 ska den nya gång- och cykelvägen ansluta till befintlig gång- och cykelväg.

Den cirka 900 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.