Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En cykelhjälm hängande på ett cykelstyre.

Väg 201, Idrottsgatan–Mo kyrka, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Töreboda kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 201. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 201 mellan Mo kyrka och anslutningen till Idrottsgatan in mot Mogårdsvallen.

​Den cirka 600 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.