Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta över vägens placering. ©Lantmäteriet Datasamverkan

Väg 24205 Säm–Vimle, ansökan om intag till allmänt underhåll

Vi har fått in en ansökan om att ta in väg 24205 mellan Säm och Vimle i Herrljunga kommun till allmänt underhåll. Vi föreslår att vägen fortsätter att vara enskild.

Ärendet är avslutat och sidan kommer därför att tas bort från Trafikverkets webbplats den 18 april 2020.

Styrelsens ordförande för den vägsamfällighet som i dag sköter väg 24205, har ansökt om att vägen mellan Säm och Vimle ska tas in till allmänt underhåll. Motivet är att vägen används som genomfart mellan två allmänna vägar och att många använder vägen för att komma till Sämsjön.

För att en väg ska tas in till allmänt underhåll krävs att den behövs för allmän trafik. I det här fallet finns det ett tilltäckligt tätt allmänt vägnät i området för att man ska kunna välja en annan väg utan att förlora mer än 10 minuter i färdväg. Antalet fordon per dag är 25, vilket inte motiverar att ta in vägen till allmänt underhåll. Väghållaren får dessutom statligt bidrag för att hålla vägen öppen för allmänheten.

Trafikverket bedömer därför att vägen inte är av betydande intresse för allmän trafik, utan föreslår att vägen ska fortsätta att vara enskild.