Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 2504, Södra Härene – väg 2503

Vi planerar för att höja standarden på en del av väg 2504. Det gör vi för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Vi ska höja standarden på en del av väg 2504. Den delen är cirka 7,5 kilometer lång, och sträcker sig från cirka 800 meter nordväst om E20 till vägskälet med väg 2503.

De standardhöjande åtgärderna ska göra det möjligt att höja hastigheten på vägen till 80 km/tim (förutom i Fåglums tätort). Vi ska bland annat räta ut kurvor, justera profiler, bredda vägen och åtgärda sidoområden.

Vi ska också höja bärigheten på de partier där vägen har dålig bärighet. I Fåglum ska vi bygga en gångbana från övergångsstället och nordväst ut till isbanan. Dessutom ska hållplats Fåglum göras om till en körbanehållplats med plattform.

Målet med projektet är

  • god framkomlighet för näringslivets transporter och för skol- och arbetspendling
  • full bärighet på väg 2504 året runt och därmed en säkrare och bekvämare trafikmiljö
  • ökad trafiksäkerhet.