Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 2504, Södra Härene – väg 2503

Vi planerar för att höja standarden på en del av väg 2504.

Lämna dina synpunkter på samrådshandlingen

Du kan lämna synpunkter på vårt förslag på Etapp 1 och Etapp 2 senast 16 juni 2020. För mer information om samrådet, se längre ner på sidan. Skicka in dina synpunkter via ett digitalt formulär:
Etapp 1, delen Södra Härene (E20) – Fåglum, TRV 2019/51583
Etapp 2, delen Fåglum – väg 2503, TRV 2019/94704

Klicka här för att skicka in dina synpunkter via ett digitalt formulär.

Vi ska höja standarden på en del av väg 2504. Den delen är cirka 7,5 kilometer lång, och sträcker sig från cirka 800 meter nordväst om E20 till vägskälet med väg 2503.

De standardhöjande åtgärderna ska göra det möjligt att höja hastigheten på vägen till 80 km/tim (förutom i Fåglums tätort). Vi ska bland annat räta ut kurvor, justera profiler, bredda vägen och åtgärda sidoområden.

Vi ska också höja bärigheten på de partier där vägen har dålig bärighet. I Fåglum ska vi bygga en gångbana från övergångsstället och nordväst ut till isbanan. Dessutom ska hållplats Fåglum göras om till en körbanehållplats med plattform.

Målet med projektet är

  • god framkomlighet för näringslivets transporter och för skol- och arbetspendling
  • full bärighet på väg 2504 året runt och därmed en säkrare och bekvämare trafikmiljö
  • ökad trafiksäkerhet.