Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

cykellyse

Väg 26, Enåsa kyrka–Sjötorp, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 26. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 26, mellan Hassle kyrka och Sjötorp. Vägen har hastighetsbegränsningen 90 km/tim, och en stor andel tung trafik. Att gå eller cykla på vägen är därför inte trafiksäkert.

Den cirka 9,6 km långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.