Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Buss. Foto: Peter Svenson

Väg 26 Skövde–Mariestad, gångpassager och pendelparkering

Vi har byggt en planskild gång- och cykelpassage under väg 26 vid hållplats Karleby, söder om Mariestad.

Den nya planskilda gång- och cykelpassagen har öppnats för trafik 25 oktober 2021. Vi planerar att ta bort sidan från Trafikverkets webbplats torsdag 25 november 2021.

Väg 26 mellan Skövde och Mariestad är ett viktigt stråk för arbets- och studiependling och här går även mycket godstrafik. Det är många som pendlar med buss mellan Mariestad och Skövde, vilket gör det till ett prioriterat kollektivtrafikstråk. Tidigare saknades en säker gång- och cykelpassage vid hållplats Karleby. Vi har därför byggt en planskild passage i form av en gång- och cykeltunnel under väg 26 som ansluter med gångvägar till hållplatserna och till pendelparkeringen.

Från början var det även planerat en passage över väg 26 vid hållplats Lövåsen.  Detta delprojekt har Trafikverket valt att avbryta på grund av att ekonomiska medel saknas och att resandet med kollektivtrafik har minskat.