Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Buss. Foto: Peter Svenson

Väg 26 Skövde–Mariestad, gångpassager och pendelparkering

Vi bygger planskild gång- och cykelpassage under väg 26 vid hållplats Karleby, söder om Mariestad.

Väg 26 mellan Skövde och Mariestad är ett viktigt stråk för arbets- och studiependling och här går även mycket godstrafik. Det är många som pendlar med buss mellan Mariestad och Skövde, vilket gör det till ett prioriterat kollektivtrafikstråk. I dag saknas säker gång- och cykelpassage vid hållplats Karleby. Vi planerar därför att bygga en planskild passage i form av en gång- och cykeltunnel under väg 26 som ansluter med gångvägar till hållplatserna och till pendelparkeringen. En vägplan för åtgärderna är framtagen.

Vägplanen för gång- och cykelpassage vid Karleby har vunnit laga kraft och arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag för enteprenörsupphandling pågår. Möjlig byggstart för passagen förväntas bli hösten 2020.

Från början var det även planerat en passage över väg 26 vid hållplats Lövåsen.  Detta delprojekt har Trafikverket valt att avbryta på grund av att ekonomiska medel saknas och att resandet med kollektivtrafik har minskat.