Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Buss. Foto: Peter Svenson

Väg 26 Skövde–Mariestad, gångpassager och pendelparkering

Vi planerar att bygga planskilda gång- och cykelpassager över eller under väg 26 vid hållplats Karleby och hållplats Lövåsen vid Timmersdala. Vi bygger också en pendelparkering vid korsningen med väg 2953 vid Boterstena.

Väg 26 mellan Skövde och Mariestad är ett viktigt stråk för arbets- och studiependling och här går även mycket godstrafik. Det är många som pendlar med kollektivtrafik mellan Mariestad och Skövde, vilket gör det till ett prioriterat kollektivtrafikstråk. I dag saknas planskilda gång- och cykelpassager vid både hållplats Karleby och hållplats Lövåsen vid väg 26.

Vi har gjort alternativstudier om gång- och cykelpassagerna ska gå under eller över väg 26 vid Karleby och Lövåsen, och kommit fram till att det blir en passage under i Karleby och en passage över i Lövåsen.

Eftersom hållplatserna används av många resenärer och är prioriterade av Västtrafik, är det angeläget att förbättra säkerheten för gående och cyklister som ska korsa väg 26. Dessutom planerar vi att tillgänglighetsanpassa busshållsplatserna för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Vi ska även se över behovet av att flytta eller utöka pendelparkeringen vid hållplats Lövåsen.

Vi bygger en pendelparkering för bil och cykel i anslutning till hållplats Boterstena vid väg 26. I planerna ingår också en yta för cykelställ med tak. Byggnationen påbörjades i mitten av september och beräknas bli klart under december 2018. 

Vägplanerna för gång- och cykelpassager vid Karleby och Lövåsen pågår. Länsstyrelsen har bedömt att åtgärderna inte innebär betydande miljöpåverkan (BMP).