Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tre barn med cyklar vid en sjö.

Väg 2611, Filsbäck–Helde, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Lidköpings kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2611. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 2611 mellan Filsbäck och Helde i samarbete med Lidköpings kommun. Den kommer att ansluta till befintliga gång- och cykelvägar vid Filsbäck, och vi kommer även att bygga en säker passage över väg 44 vid Filsbäck.

​Den cirka 1 600 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.