Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 2687, Stenstorpsvägen–Frimansvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Falköpings kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2687. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Projeket är avbeställt och kommer därför inte att genomföras. Denna sida kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats 1 oktober 2020. 

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 2687, Falköpingsvägen, mellan Stentorpsvägen och Frimansvägen i samarbete med Falköpings kommun.

Den cirka 570 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.