Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelstyre.

Väg 2936, Åbrovallen–Ulvåker, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Skövde kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2936. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 2936 mellan Åbrovallen och Ulvåker i samarbete med Skövde kommun. Den ansluter till gång- och cykelvägen mellan Stöpen och Åbrovallen och ansluter även till gång- och cykelväg i Ulvåker.

​Den cirka 900 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.