Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En cykel.

Väg 3036, Forsviksvägen–Ekenäsvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Karlsborgs kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 3036. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Projektet har avbrutits och kommer därmed inte bli av. Sidan kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats 18 november 2021. 

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 3036, Karlsborgsvägen, mellan Forsviksvägen och Ekenäsvägen i samarbete med Karlsborgs kommun.

​Den cirka 700 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.