Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta över Karlsborg med den aktuella vägen markerad.

Väg 3065, Kungsgatan, förslag om indragning av allmän väg

Vi föreslår att väg 3065, även kallad Kungsgatan, dras in från allmänt underhåll och att kommunen tar över underhållet av vägen.

Väg 3065, Kungsgatan, ansluter till väg 49 i väst och till väg 3064 i öst. Den används för att ta sig till verksamheter och boende i området. Trafikanter som ska köra genom Karlsborg kan även välja väg 49, Storgatan, som går från norr till söder genom tätorten. Vägen leder inte till någon viktigare allmän inrättning. Det är Karlsborgs kommun som äger marken och den är planlagd med kommunalt huvudmannaskap. Vi föreslår därför att kommunen tar över underhållet av vägen.

Fakta om väg 3065

  • Vägen är cirka 310 meter lång och cirka 9 meter bred.
  • Hastighetsgränsen är 40 km/tim.
  • Vägen har bärighetsklassning BK 1 och är asfalterad.
  • Årsdyngsmedeltrafiken mättes år 2017 till 866 fordon och av dessa var 41 lastbilar.