Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två personbilar åker på en 2+1-väg med mitträcke. Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

Väg 41 Fritsla–Kråkered, mötesfri väg

Vi planerar att göra väg 41 mellan Fritsla och Kråkered till en mötesfri väg med mitträcke. Det innebär att våra trafikanter kan ta sig fram säkrare och smidigare.

Aktuellt

Ursprunglig lösning ersätter planskild korsning vid Sobacken

Projektet arbetar vidare med den ursprungliga lösningen för korsningen vid Sobacken. Den planskilda korsning vid Sobacken som visades under samrådet i september utgår därmed.

Du kan läsa mer om bakgrunden till detta förslag i det informationsbrev som skickats ut till berörda. Här kan du se en illustrationskarta över förslaget.

Du hittar dessa handlingar i mappen ”Dokument för projektet” längst ner på sidan.

En mötesfri väg, även kallad 2+1-väg, är en väg som växlar mellan ett och två körfält. Väg 41 mellan Fritsla och Kråkered är redan målad som en 2+1-väg. Nu planerar vi att även bygga ett mitträcke mellan de mötande filerna för att öka säkerheten ytterligare för trafikanterna.

En mötesfri väg minskar risken för köer, och gör att trafiken flyter på smidigare. Det kan i sin tur bidra till en minskad miljöbelastning. Det minskar också risken för frontalkrockar och därmed risken för olyckor som för med sig allvarliga personskador.