Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilväg genom ett grönt landskap.

Väg 41, Sundholmen–Björketorp, mötesfri väg

Vi planerar/bygger en mötesfri väg på sträckan mellan Sundholmen och Björketorp. Det innebär att våra trafikanter kan ta sig fram säkrare och smidigare.

En mötesfri väg, även kallad 2+1-väg, är en väg som växlar mellan ett och två körfält. Vi bygger även ett mitträcke mellan de mötande filerna för att öka säkerheten ytterligare för trafikanterna. En mötesfri väg minskar risken för köer, och gör att trafiken flyter på smidigare. Det kan i sin tur bidra till en minskad miljöbelastning.

Varför ny vägsträckning?

Befintlig väg 41 på aktuell sträcka följer Viskan och närheten till ån gör att vägen bitvis har dålig stabilitet. För att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten samt stabilitetsförhållandena ska vägen byggas om i ny sträckning och placeras mellan nuvarande väg 41 och Viskadalsbanan.

Vad händer nu?

Vi är nu inne i planeringsskedet där en så kallad väg- och järnvägsplan tas fram som kommer att beskriva den nya vägens placering och dess miljöpåverkan. Arbetet med att ta fram väg- och järnvägsplanen beräknas ta drygt två år. Medel för byggnation finns avsatta åren 2022 och 2023, men trolig produktion sker 2023–2024.