Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

översiktskarta

Väg 44, reparation av Uddevallatunnlarna

Arbetena i Uddevallatunnlarna avslutades i början av juli 2019. Vi tackar alla för visad hänsyn!

Ökade trafikmängder på väg 44 gör att Uddevallatunnlarna behöver uppgraderas för att uppfylla moderna säkerhetskrav.

Årets arbete startar 29 mars 2019 och beräknas avslutas 7 juli.
Arbetena startar i tunnel 1 och 2, då dubbelriktas trafiken genom tunnel 3 och 4. Runt 20 maj växlar arbetet över till tunnel 3 och 4 och då dubbelriktas trafiken genom tunnel 1 och 2.
Räkna med lägre restider under morgon och eftermiddag.

Arbetena i tunnlarna utförs på tider då risk för isbildning på Uddevallabron är liten.

Några av åtgärderna som ska genomföras 2019

-          Byggnation av teknikhus färdigställs
-          Byggnation av avsättningsmagasin för de båda västra tunnlarna färdigställs
-          Färdigställande av arbeten som förberetts i tidigare etapper, så som nödbelysning och utrymningsväg.
-          Installation av förnyat vägledningsystem och komplettering av säkerhetsanordningar i och runt tunnlarna.

Under hösten kommer följande att utföras:
-          Beläggningsarbete på väg 44 genom tunnlarna.
-          Färdigställande av Frölandsrondellen 

Tidigare arbeten

  • Under 2018 utfördes installations-, belysnings- och VA-arbeten. Avsättningsmagasin för de östra tunnlarna byggdes och förberedande arbeten inför 2019 genomfördes samt grundläggning av teknikhus. 
  • Under 2017 byttes uttjänt inklädnad och belysning i tunnel 1 och 2. Förberedande arbete för ett nytt vagtrafiksystem och diverse kompletteringar av säkerhetsanordningar genomfördes.
  • Under 2015 och 2016 byggdes Frölandsrondellen om för bättre trafikflöde, Kurverödsleden fick en förbättrad påfart till väg 44 och rörbroarna Fröland och Kärraån byttes ut.
    Arbetena i tunnel 3 och tvärtunneln färdigställdes.
Tunnel med ny inklädnad och beläggning.
Tunnel tre (bild) är klar med bland annat ny inklädnad och beläggning