Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korsning mellan väg 46 och väg 182 i Timmele.

Korsning mellan väg 46 och väg 182 i Timmele.

Väg 46, Timmele och Trädet, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi ska förbättra trafiksäkerheten längs med väg 46, genom Timmele och Trädet. Arbetet startar och färdigställs under 2022.

Timmele och Trädet delas båda av den trafikerade riksvägen 46. Nu planerar vi att genomföra ett flertal åtgärder för att höja trafiksäkerheten. Syftet med projektet är framförallt att höja säkerheten för oskyddade trafikanter genom tydligare och förbättrade passager över väg 46. Vi hoppas även att åtgärderna medför att biltrafiken kör långsammare genom orterna.

Planerade åtgärder:

Timmele

  • Rusta upp gång- och cykelpassagen på väg 46 i höjd med Stationsvägen
  • Bygga om korsningen väg 46/Herrljungavägen 
  • Bygga en gång- och cykelpassage över väg 46 

Trädet

  • Bygga ett säkrare övergångsställe vid korsningen väg 46/Börstigsvägen
  • Bygga ett säkrare övergångsställe vid korsningen väg 46/Torngatan (övergångsstället utrustas med en refug).

Under hösten/vintern 2021 arbetar anlitad konsult (Sweco) med att ta fram så kallade plankartor, vilket innebär att de planerar för det kommande arbetet. Byggstart är planerat att ske under våren 2022.