Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Marka/Odensberg, fotograf: Lina Ekholm, VR Infrapro

Marka/Odensberg, fotograf: Lina Ekholm, VR Infrapro

Väg 47/2671, vänstersvängfält Marka/Odensberg

På väg 47, strax väster om Marka, har vi breddat vägen och byggt ett vänstersvängfält för trafikanter in på väg 2671 mot Odensberg. Det kommer att förbättra både trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Projektet är avslutat och kommer tas bort från tarfikverkets webbplats den 18 november 2019.

Korsningen väg 47/2671 varbristfällig ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, eftersom trafikanterna som skulle svänga vänster gjorde det i det befintliga körfältet på väg 47. Trafikanterna som svängde vänster mot Odensberg upplevde det som trafikfarligt och riskerade också att hindra bakomvarande fordon och på så sätt begränsa framkomligheten på vägen.

Med det nya vänstersvängfältet ökar trafiksäkerheten vid vänstersväng från väg 47 in på väg 2671, eftersom svängen kan göras utan att bakomvarande trafik hindras. Även benägenheten att ta risker vid svängning minskar sannolikt om det finns ett vänstersvängfält. Dessutom ökar framkomligheten på väg 47 för både kollektivtrafik och pendlare.