Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Marka/Odensberg, fotograf: Lina Ekholm, VR Infrapro

Marka/Odensberg, fotograf: Lina Ekholm, VR Infrapro

Väg 47/2671, vänstersvängfält Marka/Odensberg

På väg 47, strax väster om Marka, ska vi bredda vägen och bygga ett vänstersvängfält för vänstersvängande trafikanter in på väg 2671 mot Odensberg. Det kommer att förbättra både trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Korsningen väg 47/2671 är bristfällig ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, eftersom trafikanterna som ska svänga vänster måste göra det i det befintliga körfältet på väg 47. Trafikanterna som svänger vänster mot Odensberg upplever det som trafikfarligt och riskerar också att hindra bakomvarande fordon och på så sätt begränsa framkomligheten på vägen.

Med det nya vänstersvängfältet ökar trafiksäkerheten vid vänstersväng från väg 47 in på väg 2671, eftersom svängen kan göras utan att bakomvarande trafik hindras. Även benägenheten att ta risker vid svängning minskar sannolikt om det finns ett vänstersvängfält. Dessutom ökar framkomligheten på väg 47 för både kollektivtrafik och pendlare.