Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cirkulationsplats

Väg 47/Östra vägen, åtgärder förbifart Grästorp

Vi planerar att styra om trafiken så att de tunga transporterna inte kör genom centrala Grästorp utan via väg 2561. Det gör vi för att öka framkomligheten, förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och minska bullerproblemen på vägen.

Genomfartstrafiken på väg 47 i Grästorp orsakar i dag stora problem för de boende i tätorten. Det handlar om buller, avgaser och vibrationer men också om barriäreffekter och otrygga miljöer för oskyddade trafikanter.

Vi ska göra ett antal punktinsatser för att styra om trafiken så att de tunga transporterna inte kör genom centrala Grästorp, utan i stället via väg 2561. Nuvarande väg 2561 kommer att bli en ny sträckning av väg 47. Längs denna väg finns det behov av att öka kapaciteten och framkomligheten, öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt att minimera bullerproblem som kan uppstå med ökade transporter på vägen.

Några åtgärder som planeras: 

  • utföra en korsningsåtgärd väg 47/2561
  • bygga en cirkulationsplats vid korsning 2561/44
  • utredning av bulleråtgärder
  • bygga ut befintliga hållplatser med fickor
  • förlänga gång- och cykelvägen cirka 500 meter.