Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hallenbergsrondellen.

Väg 49 och väg 26, Skövde, satsning för ökad framkomlighet, ”iSkövde”

Trafikverket och Skövde kommun planerar att förbättra framkomligheten i och genom Skövde. Satsningen går under det samlade namnet ”iSkövde”.

Trafiken har ökat i Skövde under de senaste åren. Det har ökat restiderna för både pendlare och godstransporter, och utryckningsfordon har svårt att ta sig fram i rusningstid. Därför planerar vi, tillsammans med Skövde kommun, att genomföra ett antal projekt för att förbättra framkomligheten i och genom Skövde. Satsningen går under samlingsnamnet ”iSkövde”, där ”i” står för infrastruktur.

Fram till 2025 ska 23 projekt genomföras. Trafikverket ansvarar för 12 av dem, och Skövde kommun för 11 projekt, se karta nedan. Du kan läsa mer om kommunens projekt på deras webbplats. På grund av olika orsaker kan projekt flyttas i tid, vi försöker hela tiden se till så att påverkan på trafikanterna blir så liten som möjligt.

Vi gjorde, tillsammans med Skövde kommun, en åtgärdsvalsstudie 2017 av tillgängligheten i Skövde. Där föreslogs ett antal åtgärder, och många av dem ingår i den här satsningen. Länkar till åtgärdsvalsstudien och kommunens webbplats finns under Mer information.

Bättre framkomlighet

Målet är att framkomligheten ska öka när projekten är klara. Vi inriktar oss på att framkomligheten till, från och i Skövde tätort ska bli bättre för

  • resenärer i kollektivtrafiken
  • cyklister och gående
  • näringslivets transporter
  • personbilstrafik.

Trafikstörningar under byggtiden

Kollektivtrafik, cyklister, gående, näringslivets transporter och personbilstrafik kommer att påverkas under byggtid. Vi samarbetar med Skövde kommun och Västtrafik och koordinerar projekten för att störa så lite som möjligt. Vi prioriterar framkomligheten för kollektivtrafik, cyklister och gående.

Vill du veta hur din resa påverkas, läs mer på respektive projektsida alternativt på Skövde kommuns webbplats, se länk nedan. Informationen kommer att uppdateras efterhand, när respektive projekt närmar sig byggstart.