Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korsningen. Foto: Louise Stöök

Väg 49/184, korsningsåtgärd, Skara kommun

Vi planerar att bygga om korsningen mellan väg 49 (Brogårdsvägen) och väg 184 för att främja arbets- och studiependling.

Väg 49 ingår i ett utpekat regionalt arbets- och studiependlingsstråk på sträckan Lysekil–Uddevalla–Trollhättan–Lidköping–Skara–Skövde–Tibro–Karlsborg. I Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland finns medel för mindre åtgärder som ska främja arbets- och studiependling. Vissa av de åtgärderna är på just väg 49 vid Skara.

I dag möts väg 184 och väg 49 i en T-korsning där trafikanter på väg 184 har företräde. För att prioritera trafiken på väg 49 ska vi nu bygga om korsningen. Det blir då istället trafiken på väg 49 som blir primärväg och trafikanter på väg 184 söderifrån får lämna företräde mot väg 49.

Väg 2616 och väg 184 mellan Skara och Linköping bytte vägnamn till väg 49 i september 2019 som en del i arbetet med att stärka stråket.

Tidsplan

Projektering: under 2019.
Byggande: under 2020, beräknas bli klar under november 2020.