Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykel lutad mot ett träd.

Väg 503, Torredsvägen–Dammets byväg, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Mölndals stad att bygga en gång- och cykelväg längs väg 503. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 503, Spårhagavägen, mellan Torredsvägen och Dammets byväg i samarbete med Mölndals stad.

Den ​3 300 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.