Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 527, Garverivägen–Basåsvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 527. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 527, Hällingsjövägen, mellan Garverivägen och Basåsvägen. Det finns en gång- och cykelväg från Garverivägen ut mot kollektivtrafikknutpunkten Källarbacken på väg 156, men det saknas gång- och cykelväg mellan Basåsvägen och Garverivägen. Det är många som går till hållplatsen den vägen, och det saknas vägren. På en del av sträckan kantas vägen av berg på ena sidan och sjö på den andra. Den nya gång- och cykelvägen ökar möjligheten att ta sig till hållplats Källarbacken på ett säkert sätt och ger bättre förutsättningar att åka kollektivt.

Den 500 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.