Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En cyklist.

Väg 566, Björlanda kyrkväg–Björlanda kile, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Göteborgs Stad att bygga en gång- och cykelväg längs väg 566. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 566, Nolviksvägen, mellan Björlanda kyrkväg och Björlanda kile i samarbete med Göteborgs Stad. I söder ska den nya gång- och cykelvägen ansluta till befintlig gång- och cykelväg.

Den ​400 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.