Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Övergångsställ och trafikljus vid korsningen väg 570 Tuvevägen–Kornhallsvägen. Foto Lorentzo Letic, Trafikverket

Väg 570, Tuvevägen–Kornhallsvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 570 mellan Tuvevägen och Kornhallsvägen. I samband med det planerar vi även för att bygga om två korsningar. Vi gör det för att öka trafiksäkerheten och förbättra möjligheten att pendla med cykel.

Norra delen av väg 570 (Kongahällavägen), mellan Säve stationsväg och Skrälls väg, har brister i trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Den saknar gång- och cykelväg, har två körfält, signalreglerade korsningar och en hastighetsbegränsning på 50–70 km/tim. Fyra busslinjer trafikerar området, och kommunen erbjuder skolskjuts till alla skolbarn upp till årkurs 6 på Bärbyskolan, eftersom trafikmiljön bedöms som osäker. Det saknas också möjlighet att ta sig över vägen till busshållplatserna vid korsningarna på ett trafiksäkert sätt.

Vi planerar för bättre trafikmiljö

För att förbättra möjligheten att pendla med cykel och öka trafiksäkerheten för cyklister och gående planerar vi att

  • bygga om den signalreglerade korsningen vid Säve stationsväg till en cirkulationsplats
  • flytta busshållplatserna vid Säve stationsväg så att de fungerar bra ihop med den nya cirkulationsplatsen
  • ta bort busshållplatser vid Bärby korsväg
  • bygga vänstersvängfält, gångpassage och refug norr om korsningen vid Bärby korsväg
  • bygga en 1 100 meter lång gång- och cykelväg längs väg 570 mellan Säve stationsväg och Kornhallsvägen.

Gång- och cykelvägen ska få belysning och anpassas för snöröjning. I söder ska den ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen som går fram till Säve stationsväg.