Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En cykelhjälm på ett cykelstyre.

Väg 574, Anråsvägen–Bråland, gång och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Stenungsunds kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 574. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 574 mellan Anråsvägen och Bråland i samarbete med Stenungsunds kommun. I Bråland kommer den att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen.

Den 400 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.