Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 574 Bohusbron, Kungälv, underhållsarbete

Vi behöver utföra akut underhållsarbete på Bohusbron som sträcker sig över Nordre älv i Kungälv mellan pendelparkeringen Eriksdal och fästningsholmen. Därför stänger vi av bron vid två tillfällen. Arbetena utförs över hela dygnet. Nu är arbetena klara.

Den aktuella trafiksituationen på Bohusbron, Nordreälvbron och i Kungälv ställer till med problem i trafiken. Det är trångt i trafiksystemet och när olyckor och andra akuta händelser inträffar får det stora konekvenser.

Vad kan du som trafikant göra?

Undvik ungefärliga rusningstider mot Göteborg mellan kl. 06.30 – 08.30 och från Göteborg
kl. 16.00–18.00. 
Kolla aktuellt trafikläge på www.trafiken.nu innan du kör.
Välj om möjligt kollektivtrafiken som kan ha bättre framkomlighet.

Bohusbron är i behov av underhåll, och vi kommer med anledning av det stänga av bron för all motortrafik vid två tillfällen i november och december:

  • från onsdagen den 27 november klockan 21.00 till måndagen den 2 december klockan 4.00
  • från onsdagen den 4 december klockan 21.00 till måndagen den 9 december klockan 4.00.

Stängd dygnet runt för motorfordon

Mellan dessa tider är Bohusbron stängd för all motorfordonstrafik dygnet runt  då arbeten pågår dygnet runt. Det innebär att vi hänvisar bussar, bilar, lastbilar och motorcyklar till Nordreälvbron.

Gående och cyklister kommer fortfarande att kunna passera över bron, även under arbetets gång.

Samordnade arbeten

Inspektion har visat att arbetena på Bohusbron behöver utföras innan arbetena på Nordreälvbron är klara. Projekten arbetar i samverkan och tidpunkterna är valda för att störa trafiken så lite som möjligt.

Gå in på Västtrafiks webbplats för detaljerad information om hur busstrafiken över Bohusbron ändras under tiden som arbetet på bron pågår:

Busstrafiken över Bohusbron får tillfälligt ändrade körvägar  (Västtrafiks webbplats)