Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Cykla säkert mellan Kungälv och Göteborg

Snart är gång- och cykelvägen mellan Kärra och Rödbo klar. Under den regniga onsdagskvällen samlades en tapper skara för att inviga cykelbanan. Generaldirektör Lena Erixon och regiondirektör Jörgen Einarsson ledde provcyklingen i arbetsområdet.

Onsdagen den 4 september var det invigning av den nya cykelbanan, Kärra-Rödbo, som ska ge säker cykling hela vägen mellan Kungälv och Göteborg. Än dröjer det någon månad tills arbetet är helt klart, men under invigningen fick medlemmar från cykelföreningen Team Kungälv provcykla i karavan tillsammans med Lena Erixon och Jörgen Einarsson. Även en orange velomobil ingick i cykelkaravanen.

Lena Erixon, vilka är fördelarna med en sån här lång och sammanhållen gång- och cykelväg?

– Att öka möjligheterna att cykla är klokt på många sätt, det är ett smidigt och kapacitetsstarkt sätt att ta sig fram vilket också minskar miljöpåverkan och bidrar till hälsa, och det går helt i linje med de mål som finns med att skapa med ett hållbart samhälle.

Talare på plats från Kungälvs kommun; kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner och från Göteborgs stad Toni Orsulic, Trafiknämndens ordförande, som talade om det viktiga med cykelpendelstråk mellan orter och att fortsätta arbeta med den utvecklingen.

Gång- och cykelvägen klar tidigt i höst

Under tidig höst kommer Trafikverket att färdigställa den sista sträckan mellan Kungälv och Göteborg som saknat gång- och cykelväg. Sträckan är fem kilometer lång och går mellan Rödbo och Kärra. Med den sista etappen färdig kommer hela den 20 kilometer långa gång- och cykelvägen mellan Göteborg och Kungälv att ge en säkrare och lättillgänglig cykling. Större delen har räckesseparering och en kortare del dike mellan gång- och cykelvägen och Ellesbovägen, gamla E6. Trafikverket har bland annat arbetat med belysning, vägräcken och breddning av befintlig väg.

bild_gdamm-bokskog.png

Fridlyst groda fick ny damm

Under byggtiden har Trafikverket visat särskild stor hänsyn till djur och natur, såsom grodor, fåglar och bokskog. Tidigt i projektet flyttades till exempel en groddamm, som är den fridlysta åkergrodans lek- och underhållsplats. Detta gjordes för att inte störa fortplantningsperioden under vår- och försommaren. Den nya groddammen fungerar också som övervintringsmiljö. För att åkergrodan skulle få chansen att hitta till den nya dammen hölls den gamla dammen öppen under tiden den nya dammen färdigställdes.  Andra fridlysta arter som hittats i dammen är vanlig groda, mindre vattensalamander, snok och kopparödla.

Den känsliga bokskogen

Synen av en bokskog i landskapet är vacker för ögat. Trafikverket har arbetat med en passage vid en bokskog på sträckan som omfattas av Naturvårdslagen, vilket innebär att skogen är skyddad från intrång. Stor hänsyn har tagits för att skydda de känsliga träden i bokskogen under anläggningen av gång- och cykelbanan och Trafikverket har återskapat en miljö som är gynnsam för både djur och natur. Trädens bark är mycket känsliga för påverkan från vind och sol och ett bryn har anlagts och där skapas en omgivning med liknande arter som finns söderut i lövskogen med bland annat lönn, alm, ask, ek, sötkörsbär, hassel, björnbär och hallon som också skyddar bokskogen. Under tiden växligheten tar sig har utsatta stammar skyddande höljen.

Hänsyn till fåglarnas häckning

Starten av arbetet med gång- och cykelbanan har gjorts innan mars månad för att buller inte ska störa känsliga fågelarter som annars kan avbryta häckningen. Rödlistade arter i området är rosenfink, sånglärka, gräshoppssångare, tornseglare och sydlig gulärla. Bland rödlistade växter: kärlväxterna spetsnate, kalvnos och storsvampar.