Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på väg

Väg 587/570, Gunnesby, ny bro och trafiksäkerhetsåtgärder

Vi planerar för en ny bro över Bohusbanan på väg 587, en ny gång- och cykelväg samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 570 i korsningen mellan väg 587 och 570.

Den bro som går över Bohusbanan i dag på väg 587 har blivit för gammal och fungerar inte längre för tung trafik. Vi utreder nu möjligheten att ersätta bron. I förslaget ingår även separerad gång- och cykelbana samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Korsningen mellan väg 570 och väg 587 har i dag otillräcklig standard, och saknar delvis gång- och cykelvägar. I vägplanen kommer vi att utreda hur vi på bästa sätt kan öka trafiksäkerheten i området. Målet är att uppnå en trafiksäker lösning för alla trafikantgrupper och för boende längst vägen.

Väg 570 och väg 587 har förbindelse med E6 och det övergripande vägnätet i Göteborg. Länsvägarna har därmed främst en lokal funktion som uppsamlingsvägar. På väg 570 förekommer även trafik från färjan som går över Nordre älv till Kornhall.

Projektet har haft ett samråd med ett förslag om förbifart, men den lösningen har visat sig vara svår att genomföra. Efter att vi utrett olika alternativ planerar vi nu att ersätta bron med en ny bro strax söder om den befintliga, och bygga en ny cirkulationsplats samt en gång- och cykelväg.