Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta.

Väg 628 och 633, Jörlanda, Stenungsund, förslag om indragning av allmänna vägar

Trafikverket föreslår att vägarna 628 och 633 i Jörlanda tätort dras in från allmänt underhåll.

Väg 628 och 633 ligger inom detaljplanelagt område men har enskilt huvudmannaskap. Därför föreslår vi att vägarna övergår till förvaltning via en vägsamfällighet om vägarna dras in från allmänt underhåll.

Vägar som är kortare än 400 meter är ingen statlig angelägenhet, vilket gäller båda dessa väge. Väg 628 leder inte till någon viktigare allmän inrättning och behöver därför inte vara allmän väg utan är främst till för dem som bor i tätorten. Väg 633 leder till Jörlanda kyrka med kyrkogård inom 90 meters avstånd från allmän väg 574 och vidare till bostadsområden.

Fakta om väg 628

 • Vägen är cirka 211 meter lång och cirka 5 meter bred.
 • Hastighetsbegränsningen är 50 km/tim.
 • Vägen ansluter till väg 574 och har bara lokal trafik till bostadsområden i tätorten.
 • Det är ingen genomfartsled och heller ingen övergripande väg i vägsystemet. För att ta sig genom Jörlanda från öst till väst eller tvärtom finns den allmänna vägen 634.
 • Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2012 och var då 519 fordon. Av dessa var 12 lastbilar.
 • Vägen ligger inom detaljplanelagt område/byggnadsplan med enskilt huvudmannaskap.

Fakta om väg 633

 • Vägen är cirka 90 meter lång och cirka 3,5 meter bred.
 • Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim.
 • Vägen ansluter till väg 574 i väst och går till Jörlanda kyrka och dess kyrkogård, men leder även vidare in mot bostadsbebyggelse.
 • Väg 634 är den allmänna vägen för genomfart.
 • Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2000 och var då 50 fordon. Av dessa var 2 lastbilar.
 • Vägen ligger inom byggnadsplan med enskilt huvudmannaskap.