Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 661 till Svenshögens före detta sjukhem, förslag om indragning av allmän väg

Trafikverket föreslår att väg 661 till Svenshögens före detta sjukhem, Stenungsunds kommun, dras in från allmänt underhåll.

Vägen ligger utanför detaljplanelagt område. Därför föreslår vi att väg 661 dras in från allmänt underhåll och övergår till att förvaltas av en vägsamfällighet.

Vägen leder inte till någon viktigare allmän inrättning och behövs därför inte för allmänt bruk.

Fakta om väg 661

  • Vägen är cirka 320 meter lång och cirka 4,5 meter bred.
  • Hastigheten är 30 km/tim.
  • Vägen ansluter till väg 660 och har främst en lokal trafik.
  • Det är ingen genomfartsled och inte heller en övergripande väg i vägsystemet.
  • Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2004 till 138 fordon och av dessa var 3 lastbilar.
  • Vägen ligger inte inom detaljplanelagt område.