Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mindre landsväg, foto: Kenneth Hellman

Väg 678, Lerbo–Bratteröd, mittseparering

Vi planerar att göra en mittseparering på väg 678 från Bratterödsmotet till Lerbomotet. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten.

Vi planerar att göra en mittseparering på den 4,5 kilometer långa sträckan mellan Bratterödsmotet och Lerbomotet, och på så sätt göra den till en mötesfri 1+1-väg. Dessutom kommer vi att bygga nödfickor på lämpliga avstånd längs sträckan och om möjligt bygga bort korsningar med anslutande enskilda vägar. För att göra det lättare för oskyddade trafikanter att ta sig till och från busshållplatserna längs sträckan Grohed–Lerbo ska vi slå samman några hållplatser och bygga anslutande gångbanor till hållplatserna. Vi planerar för att framkomligheten i trafiken ska bli så god som möjligt.

Syftet är att förbättra trafiksäkerheten genom att skapa en mötesseparerad väg med trafiksäkra anslutningar.