Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelstyre.

Väg 679, Ammenäsvägen–Sundstrand, gång och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Uddevalla kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 679. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 679 mellan Ammenäsvägen och Sundstrand i samarbete med Uddevalla kommun. Den kommer att ansluta till en mindre väg in till bostadsområdet Sundstrand. Där finns det även möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig vidare till Uddevalla.

Den 2 700 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.