Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 690, Uddevalla, förslag om indragning av allmän väg

Trafikverket föreslår att väg 690 till och förbi Ängebackens hållplats dras in från allmänt underhåll.  Eftersom Ängebackens hållplats inte längre används föreslår Trafikverket att väg 690 ska gå över till enskild väghållning.

Vägen ligger utanför detaljplanelagt område, därför föreslår Trafikverket att väg 690 vid en indragning övergår till enskild väghållning. Ängebackens hållplats ligger längs nuvarande Älvsborgsbanan. Stationen är sedan länge nedlagd.

Vägen saknar allmän inrättning då stationen sedan länge är nedlagd. Vägen har ej heller en övergripande karaktär, Trafikverket väghåller de övergripande vägarna. Vid en indragning så följer en lantmäteriförrättning för att ordna den framtida väghållningen. Den startas upp när det finns ett beslut samt då vi erhållit en förrättningslantmätare och de kallar då till möte.

Vägen är indragen sedan 4 mars 2016. Lantmäteriförrättning pågår.

Fakta om väg 690

Vägen är ca 810 meter lång och ca 4,5 meter bred. Hastigheten är 70 km/h. Vägen börjar och slutar på väg 697, som är gamla riksväg 44. Vägen har huvudsakligen lokalt alstrad trafik. Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2007 och var då 118 fordon varav 17 lastbilar. Vägen ligger ej inom detaljplanelagt område.