Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En cykel lutad mot ett träd.

Väg 721, delen cirkulation väg 721/723–Kollungsvägen, Utäng, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Tjörns kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 721. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 721, Storgatan, mellan cirkulationsplatsen vid väg 723 och Kollungsvägen i Utäng. Tjörns kommun har sett ett behov av en gång- och cykelväg eftersom gående och cyklister i dagsläget inte kan färdas på vägen på ett trafiksäkert sätt.

Vi bygger den 1 400 meter långa gång- och cykelvägen för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.