Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 746 och 746.01 Ellös, förslag om indragning av allmän väg

Trafikverket föreslår att väg 746 och väg 764.01 vid Ellös i Orust kommun dras in från allmänt underhåll.

Ärendet är avslutat och denna sida kommer att tas bort från vår webbplats 9 oktober 2020.

Väg 746 ansluter till väg 770. Det är ingen genomfartsled eftersom färjan har upphört, utan vägen har främst en lokal trafik. Vägen har inte en övergripande karaktär utan har snarare karaktären av gata. Väg 746.01 ansluter till väg 746. Det är ingen genomfartsled (se ovan) och inte heller en övergripande väg i vägsystemet (staten är enbart väghållare för de övergripande vägarna).

Eftersom vägarna inte längre är en statlig angelägenhet föreslår vi att de dras in från allmänt underhåll.

Fakta

Väg 746 Glimsås–Ellös–färjeläget

Vägen är cirka 990 meter lång och cirka 6,0 meter bred.
Hastigheten är 50 km/tim.
Årsdygnsmedeltrafiken på delen Glimsås–Ellös mättes år 2008 till 2 540 fordon, och av dessa var 187 lastbilar. Delen Ellös–färjeläget mättes år 2015 till 530 fordon och av dessa var 50 lastbilar.
Vägen ligger inom detaljplanelagt område med enskilt huvudmannaskap.

Väg 746.01

Vägen är cirka 115 meter lång och cirka 6,5 meter bred.
Hastigheten är 50 km/tim.
Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2008 till 2 540 fordon, och av dessa var 187 lastbilar.
Vägen ligger inom detaljplanelagt område med enskilt huvudmannaskap.