Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 856, förslag om indragning av allmän väg till Gläborgs före detta hållplats, Lysekils och Munkedals kommun

Eftersom Gläborgs hållplats inte används längre föreslår Trafikverket att väg 856 övergår till förvaltning via en befintlig eller ny vägsamfällighet.

Trafikverket föreslår att väg 856 till Gläborgs före detta hållplats dras in från allmänt underhåll. Vägen ligger utanför detaljplanelagt område, därför föreslår Trafikverket  att väg 856 övergår till förvaltning via en befintlig eller ny vägsamfällighet. Gläborgs hållplats ligger utmed Lysekilsbanan, hållplatsen är nedlagd och byggnaden är riven.

Fakta om väg 856

Vägen är cirka 500 meter lång och cirka 3,3 meter bred. Hastigheten är 70 km/h. Vägen ansluter till väg 162 och har en lokalt alstrad trafik. Det är ingen genomfartsled och ej heller en övergripande väg i vägsystemet. Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2004 och var då 25 fordon varav 2 lastbilar. Vägen ligger ej inom detaljplanelagt område.