Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 871.1, Skutevikarna, förslag om indragning av väg

Vi föreslår att väg 871.1 vid Skutevikarna dras in från allmänt underhåll eftersom den inte leder till någon allmän inrättning.

Trafikverket Region Väst föreslår att väg 871.1 vid Skutevikarna i Sotenäs kommun ska dras in från allmänt underhåll. Vägen är lågt trafikerad och är bara 200 meter lång. Efter 150 meter delar sig vägen i två, där den ena vägen leder till en enskild brygga med tre sjöbodar och den andra till en enskild vändplats.

I översiktsplanen för Sotenäs kommun är platsen utpekad som viktig för friluftsliv och som ett kommunalt naturvärdesområde. Vägen leder inte till någon viktig allmän inrättning.

Fakta om väg 871.1

  • 200 meter lång och cirka 4,5 meter bred.
  • Hastighetsbegränsning 70 km/tim.
  • Ansluter till väg 871 och går till en enskild brygga och en enskild vändplats.
  • Årsdygnsmedeltrafiken mättes 2016 till 23 fordon och av dessa var 1 lastbil.