Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelstyre på en mountainbike.

Väg 900, Hamburgsund–Slottet, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Tanums kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 900. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 900, mellan väg 907, Hamburgsund och väg 889, Slottet i samarbete med Tanums kommun. Det blir en separat gång- och cykelväg som mestadels kommer att gå längs den västra sidan av vägen. Idag finns ingen gång- och cykelväg på sträckan vilket gör att de oskyddade trafikanterna är hänvisade till körbanan.

Den nya gång- och cykelvägen bildar en länk som förenklar för oskyddade trafikanter att ta sig mellan Hamburgsund, Rörviks camping, sevärdheten Hornborgs slottsruin och Slottet. Från Slottet finns en mindre trafikerad väg till Tegelstrand och Heestrand.

Den 1 700 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling. 

Nu kan du ladda ner minnesanteckningar från samrådsmötet 21 november 2019 under Dokument/Arkiv.