Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två cyklister på en landsväg.

Väg 924, Hedevägen–Örekilsparken, gång och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Munkedals kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 924. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 924, Stalevägen, mellan Hedevägen och Örekilsparken i samarbete med Munkedals kommun.

Den 930 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.