Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 928, Munkedal–Hedekas, bärighetshöjande åtgärder

Väg 928 är ett viktigt stråk för såväl gods- som persontransporter. Nu gör vi åtgärder för att höja standarden, framkomligheten och säkerheten för alla trafikanter och boende.

Väg 928, Munkedal–Hedekas, är ett viktigt stråk för såväl gods- som persontransporter. Medeldygnstrafiken över ett år varierar mellan cirka 970 och 1170 fordon per dygn.

Projektets mål är att åstadkomma en god framkomlighet för näringslivets transporter och för boende, ökad trafiksäkerhet på vägen samt förbättrad bärighet på vägen och därmed en säkrare och bekvämare trafikmiljö.

Tack till alla trafikanter som har haft ett stort tålamod och visat hänsyn till vägarbetarna under byggtiden!

Kommande arbeten

Under våren/sommaren kommer vi att göra de avslutande bärighets- och standardhöjande åtgärderna på väg 928, då en ytbehandling läggs på sträckan Hästeskedet–Hedekas. Vi gör åtgärden gör vi för att  vägen ska få en slitstark yta och maximal livslängd. Preliminär tidplan för arbetet är 17–30 juni (vecka 25–26). För att värna om de som arbetar på vägen och på grund av risken för stenskott rekommenderar vi sänkt hastighet till 50 km/h. Vi uppmanar alla trafikanter att vara ute i god tid, köra försiktigt, och, om möjligt välja annan väg under denna period.

Bakgrund

Som underlag för de åtgärder som kommer att utföras ligger en bärighetsutredning samt en åtgärdsvalsstudie, framtagen i ett samarbete mellan Munkedals Kommun, Trafikverket och lokala bussbolag.