Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto på bilkö

Väg 158, Hovåsmotet–Brottkärrsmotet

Göteborgs Stad genomför omfattande exploatering i anslutning till Brottkärrsmotet. Det innebär att trafiken på väg 158 ökar. Målet med projektet är att bidra till ett mer hållbart resande genom ökad framkomlighet för kollektivtrafiken.

Väg 158, Säröleden, är hårt trafikerad under delar av dygnet. På sträckan mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet är det två körfält i norrgående riktning och ett körfält i södergående riktning.

Det pågår en omfattande byggnation av drygt 1 000 bostäder i anslutning till området Nya Hovås. Byggnationen av de nya bostäderna medför ytterligare trafikbelastning på väg 158. 

I slutet av mars/början av april 2020 går projektet in i byggfas

Vi ska bygga ett busskörfält söderut mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet samt vid Hovåsmotet en ny avfart för norrgående trafik och en påfart för södergående trafik. Vi ska också utföra underhåll av bron över Hovås allé i Brottkärrsmotet.

Detta kan du göra

Under projektets byggtid är framkomligheten i norrgående riktning på väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet begränsad. Detta eftersom två körfält (norrgående) blir ett, dock inte under rusningstid klockan 06.00-09.30.

Tänk på att vara ute i god tid, kanske kan du bidra till att minska trycket på vägen genom att åka kollektivt eller åka andra tider än du brukar?

Detta gör vi på väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet

Projektet inleds onsdagen den 1 april med att arbetena börjar i Hovåsmotet. Trafikanterna påverkas i och med att körfältens bredd minskas till 3,5 meter. Hastigheten kan sänkas till 30 eller 50 km/h, dock inte under rusningstid klockan 06.00-09.30 och 15.00-19.00.

Från norr till söder gör vi följande åtgärder, som du även ser i kartan:

  • I Hovåsmotet breddar vi vägen åt öster och bygger ett nytt södergående busskörfält. Vi bygger även nya av- och påfartsramper från söder.
  • I nästa vägavsnitt förlänger vi den befintliga gång- och cykelvägsporten.
  • På nästa del fortsätter vi breddningen av vägen åt väster och byggnationen av det nya södergående busskörfältet. Även på denna del av vägen, närmare Brottkärrsmotet, förlänger vi den befintliga gång- och cykelvägsporten.

Samtidigt utför vi brounderhåll av vägbron i Brottkärrsmotet

För att minimera störningarna för trafikanterna görs dessa underhållsarbeten samtidigt med arbetena på väg 158, Hovåsmotet–Brottkärrsmotet.

Måndagen den 30 mars startar arbetena på bron vid Brottkärrsmotet. Trafikanterna som passerar under bron får räkna med att det endast är ett körfält i varje riktning i Hovås allé.

Måndagen därpå, den 6 april, påbörjar vi bullrande arbeten som vi beräknar ska pågå under fem dagar. Arbetena kan också behöva pågå på kvällstid.

Karta som beskriver åtgärderna. 

Kartan som pdf (pdf-fil, 12,9 MB, öppnas i nytt fönster).