Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto på bilkö

Väg 158, Hovåsmotet–Brottkärrsmotet

Göteborgs Stad genomför omfattande exploatering i anslutning till Brottkärrsmotet. Det innebär att trafiken på väg 158 ökar. Målet med projektet är att bidra till ett mer hållbart resande genom ökad framkomlighet för kollektivtrafiken.

Väg 158, Säröleden, är hårt trafikerad under delar av dygnet. På sträckan mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet är det två körfält i norrgående riktning och ett körfält i södergående riktning.

Det pågår en omfattande byggnation av drygt 1 000 bostäder i anslutning till området Nya Hovås. Byggnationen av de nya bostäderna medför ytterligare trafikbelastning på väg 158.

I slutet av mars/början av april 2020 gick projektet in i byggfas

Vi bygger ett busskörfält söderut mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet samt vid Hovåsmotet en ny avfart för norrgående trafik och en påfart för södergående trafik. Vi har också utfört underhåll av bron över Hovås allé i Brottkärrsmotet.

Det kommer inte att anläggas några nya busshållplatser på sträckan. Lämplig busslinje saknas för att trafikera en eventuell hållplats i Skalldalen, som har varit önskemål under projektets gång. X2, tidigare kallad Rosa Express, är inte en lämplig busslinje för ett ytterligare stopp.

Detta kan du göra

Under projektets byggtid är framkomligheten på väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet begränsad på grund av smalare körfält och två körfält (norrgående) kan vid vissa arbetsmoment bli ett.

Under hela projektets gång har en stor del av trafikanterna genom arbetsplatsen inte följt hastighetsbegränsningar och respekterat skyltar vilket tyvärr har gjort att vi har fått göra ytterligare begränsningar. Det kan därför förekomma att endast ett körfält är öppet norrut, även i rusningstrafik, under projektets återstående tid.

Vad gäller vägbulor utför vi just nu arbeten där yrkesarbetare måste vara nära trafiken utan barriärer och hastigheten måste då vara ännu lägre. 

Tänk på att vara ute i god tid. Kanske kan du bidra till att minska trycket på vägen genom åka andra tider än du brukar?

Detta gör vi på väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet

Projektet inleddes onsdagen den 1 april 2020 med att arbetena startade i Hovåsmotet. Trafikanterna påverkas i och med att körfältens bredd minskas. Hastigheten kan sänkas till 30 eller 50 km/h.

Från norr till söder gör vi följande åtgärder, som du även ser i kartan:

  • I Hovåsmotet breddar vi vägen åt öster och bygger ett nytt södergående busskörfält. Vi bygger även nya av- och påfartsramper från söder.
  • I nästa vägavsnitt förlänger vi den befintliga gång- och cykelvägsporten.
  • På nästa del fortsätter vi breddningen av vägen åt väster och byggnationen av det nya södergående busskörfältet. Även på denna del av vägen, närmare Brottkärrsmotet, förlänger vi den befintliga gång- och cykelvägsporten.


Kartan (pdf-fil, 12,9 MB)