Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto på en del av sträckan när vägmarkeringarna under byggtid ännu är kvar.

Projekt Väg 158, Hovåsmotet–Brottkärrsmotet, blir (nästan) klart veckan efter midsommar 2021

Syftet med projektet är ett mer hållbart resande och ökad framkomlighet för kollektivtrafiken på sträckan. Efter 15 månaders arbete på Säröleden kommer vi, under vecka 26, att bli klara. Nästan.

Vi har då färdigställt ett busskörfält söderut mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet samt vid Hovåsmotet en ny avfart för norrgående trafik och en påfart för södergående trafik. Vi har även förlängt befintliga gång- och cykelvägsportar på sträckan. 

Tack vare en vädermässigt gynnsam vinter blir vi klara före semesterperioden sommaren 2021 istället för efter. Eller i alla fall nära på klara. Det som sedan återstår är vissa efterarbeten som vi utför under vecka 28 – då måste vi stänga av ett körfält under tiden – och efter semestern blir det jobb nattetid med att montera portaler för vägvisning.

Flera förbättringar längs sträckan

Vi har gjort bullerskyddsåtgärder i form av att bygga bullerskyddsplank och bullerskyddsvallar för att nå godkända riktvärden. Boende och verksamheter längs sträckan får därmed bättre miljö avseende buller från vägen.

För boende längs Klåvavägen blir miljön avsevärt bättre i och med att man nu kan åka av söderut och åka på söderifrån med minskad biltrafik, bättre luftkvalitet, högre trafiksäkerhet och minskat buller som resultat av vårt projekts åtgärder.

De som åker kollektivt längs sträckan får det bättre i och med kollektivtrafikkörfältet. Att bussen alltid kommer fram genom det egna körfältet och därigenom får lättare att hålla tidtabellen ökar attraktiviteten att åka kollektivt. Projektet knyter även samman kollektivtrafikkörfältet vi nu har byggt med pendelparkeringen som byggdes 2017.

Vi har passat på att samordna arbeten som andra utför under projektets byggtid, bland andra Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten, som har kunnat förbättra sitt vatten- och avloppssystem när vi har flyttat ledningar inom ramen för vårt projekt.

En åtgärdsvalsstudie gällande Väg 158 har nyligen slutförts. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att utreda hur man bättre kan skapa möjligheter för arbets- och studiependling i stråket Göteborg–Kungsbacka. Åtgärdsvalsstudien syftar också till att utreda stråkets överflyttningspotential (från bil- till kollektivtrafik) med kollektivtrafikreservat som reserverats i de två kommunernas översiktsplaner som en möjliggörare. Studiens syfte är också att föreslå åtgärder som förbättrar de trafiksäkerhetsbrister som påvisas.
Läs mer på sidan om åtgärdsvalsstudier i Hallands län och på sidan om åtgärdsvalsstudier i Västra Götalands län.