Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 168 genom Tjuvkil

Trafikverket planerar bygga om väg 168 genom Tjuvkil för att förbättra trafiksäkerheten särskilt för oskyddade trafikanter. Även framkomligheten för busstrafiken ska förbättras.

Åtgärder som planeras är breddning av körbanan, en ny gång- och cykelväg, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningarna, gångpassager samt upprustning av busshållplatser.