Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

en väg

Väg 535, Landvettervägen–Partillevägen

Trafikverket planerar för åtgärder på väg 535, Landvettervägen–Partillevägen. Insatser kommer att göras för samtliga trafikslag längs hela vägen, i befintlig sträckning.

Landvettervägen–Partillevägen (väg 535) sträcker sig cirka 8 km, från Bårhultsmotet vid väg 40 i söder till Partillemotet vid E20 i norr. Vägen utgör en viktig förbindelse för både lokala och regionala resor och transporter och kan avlasta vägnätet genom Göteborg.

Tidigare har projektet planerat för breddning av hela sträckan. Ett omtag gjordes eftersom ett helhetsgrepp för vägen efterfrågades. Västra Götalandsregionen (VGR) är uppdragsgivare och Trafikverket har utfört arbetet tillsammans med VGR, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Partille och Härryda kommun samt Västtrafik.

Målsättningen för de åtgärder som föreslås i den nya utredningen
Målet och fokus ligger på att säkra framkomligheten och trafiksäkerheten för kollektivtrafik, personbil och lasbil. Därtill tillgängligheten och säkerheten för gång- och cykeltrafikanter.  

Det planeras även åtgärder för säkra viltpassager. Läs mer om målbilden.  Läs mer hos Partille kommun

Kontakt, se under Kontakta oss

Trafikverkets Pressjour 0771-31 15 00.