Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto på en av Landvettervägens nuvarande cirkulationsplatser.

Väg 535, Landvettervägen–Partillevägen

Vi förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten på Landvettervägen–Partillevägen genom en helhetslösning av flera olika åtgärder 2021–2025.

Landvettervägen–Partillevägen (väg 535) sträcker sig cirka 8 km, från Partillemotet vid E20 i norr till Bårhultsmotet vid väg 40 i söder. Vägen utgör en viktig förbindelse för både lokala och regionala transporter.

Projektets mål är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för personbilar, lastbilar och kollektivtrafiken samt förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter.  Det planeras även åtgärder för säkra viltpassager längs sträckan för att gynna biologiska mångfald.

Åtgärder 2023-2025

Åstebotjärn, faunapassage och faunastängsel

Faunapassage byggs under Landvettervägen i närheten av Åstebotjärn för att lösa problematiken med viltolyckor och minska barriäreffekten för vilt. Komplettering av faunastängsel kommer att göras mellan Åstebo och Furulund för att leda djuren till faunapassagen.

Söder om Gamla Prästvägen, viltvarningssystem

Landvettervägen skapar idag en barriäreffekt för djur i området, projektet kommer därför att anlägga en viltpassage med elektroniska skyltar för aktiv viltvarning, det vill säga skyltar som tänds när vilt är i närheten av vägen.

Åtgärdersom genomfördes 2021– april 2022

  • Tingsvägen, ombyggnad av cirkulationsplats: Cirkulationsplatsen har breddas mot sydväst och anslutande vägar har breddats för att förbättra framkomligheten för trafikanter som färdas på Landvettervägen. 
  • Korsningen Landvettervägen/Osbäcksvägen, ny cirkulationsplats:
    Ny cirkulationsplats har byggs i korsningen Osbäcksvägen/Landvettervägen för att förbättra framkomligheten för boende i Öjersjö som vill ta sig ut på Landvettervägen.
  • Nya Öjersjövägen, ombyggnad av cirkulationsplats: Anslutande väg från norr har breddats så att framkomligheten för trafikanter genom cirkulationsplatsen förbättras. I den här åtgärden finansierade Partille kommun en upphöjd passage för gående och cyklister. 
  • Nya Öjersjövägen–Gamla Prästvägen, gång- och cykelväg: En ny gång- och cykelväg har byggts mellan Nya Öjersjövägen och Gamla Prästvägen (Landvetter) för att skydda gång- och cykeltrafikanter. 
  • Osbäcksvägen–Öjersjövägen, byte av rörtunnel: Vi har bytt ut en rörtunnel under vägen som förbinder Öjersjö med naturområdet utmed Maderna. 

Tidigare har projektet planerat för breddning av hela sträckan. Ett omtag gjordes eftersom ett helhetsgrepp för vägen efterfrågades. Västra Götalandsregionen (VGR) är uppdragsgivare och Trafikverket har utfört arbetet tillsammans med VGR, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Partille och Härryda kommun samt Västtrafik.

Södra delen

Den södra delen av väg 535 sträcker sig från Gamla Prästvägen till cirkulationsplatsen vid Furulund. Vi genomför flera åtgärder fram till slutet av 2025. Flaskhalsar har byggts bort för att skapa ett jämnare flöde av trafik på vägen 2021–2022. Faunaåtgärder byggs 2023–2025.

Norra delen

Den norra delen av väg 535 sträcker sig från cirkulationsplatsen vid via Tingsvägen och Björnekulla mot Partillemotet vid E20 (Furulund–Partillemotet). Här finns är ett av Partille kommuns viktigaste stråk för hållbar framtida stads- och bebyggelseutveckling.

På den norra delen utreder Trafikverket möjligheterna till utbyggnad av kollektivtrafikkörfält i vardera riktning mellan cirkulationsplatsen vid Furulund och Partillemotet. Utredningen sker på uppdrag av Västra Götalandsregionen och i en process tillsammans med Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Partille kommun. Läs mer på Partille kommuns hemsida.