Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto på en av Landvettervägens nuvarande cirkulationsplatser.

Väg 535, Landvettervägen–Partillevägen

Vi förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten på Landvettervägen–Partillevägen genom en helhetslösning av flera olika åtgärder 2021–2025.

Landvettervägen–Partillevägen (väg 535) sträcker sig cirka 8 km, från Partillemotet vid E20 i norr till Bårhultsmotet vid väg 40 i söder. Vägen utgör en viktig förbindelse för både lokala och regionala transporter.

Projektets mål är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för personbilar, lastbilar och kollektivtrafiken samt förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter.  Det planeras även åtgärder för säkra viltpassager längs sträckan för att gynna biologiska mångfald.

Åtgärder 2021-2022

Tingsvägen, ombyggnad av cirkulationsplats

Cirkulationsplatsen breddas mot sydväst och anslutande vägar breddas för att förbättra framkomligheten för trafikanter som färdas på Landvettervägen. Karta cirkulationsplats Tingsvägen (pdf, 1,8 MB )

Korsningen Landvettervägen/Osbäcksvägen, ny cirkulationsplats

Ny cirkulationsplats byggs i korsningen Osbäcksvägen/Landvettervägen för att förbättra framkomligheten för boende i Öjersjö som vill ta sig ut på Landvettervägen. Karta cirkulationsplats Landvettervägen/Osbäckvägen (pdf, 1,8 MB)

Nya Öjersjövägen, ombyggnad av cirkulationsplats

Anslutande väg från norr kommer att breddas så att framkomligheten för trafikanter genom cirkulationsplatsen förbättras. Karta cirkulationsplats Nya Öjersjövägen (pdf, 1,8 MB)

I den här åtgärden finansierar Partille kommun en upphöjd passage för gående och cyklister. Upphöjningen fungerar som farthinder och bidrar till att hastighetsbegränsningen hålls, vilket ökar säkerheten och framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter som ska korsa Nya Öjersjövägen.

Nya Öjersjövägen–Gamla Prästvägen, gång- och cykelväg

En ny gång- och cykelväg kommer att byggas mellan Nya Öjersjövägen och Gamla Prästvägen (Landvetter) för att skydda gång- och cykeltrafikanter. Vi har satt upp grodstaket för att värna artskyddade grodor i området under byggtiden.

Osbäcksvägen–Öjersjövägen, byte av rörtunnel

Vi byter ut en rörtunnel under vägen som förbinder Öjersjö med naturområdet utmed Maderna. Befintlig rörtunnel under vägen ersätts med en bredare konstruktion.

Åtgärder 2023-2025

Åstebotjärn, faunapassage och faunastängsel

Faunapassage byggs under Landvettervägen i närheten av Åstebotjärn för att lösa problematiken med viltolyckor och minska barriäreffekten för vilt. Komplettering av faunastängsel kommer att göras mellan Åstebo och Furulund för att leda djuren till faunapassagen.

Söder om Gamla Prästvägen, viltvarningssystem

Landvettervägen skapar idag en barriäreffekt för djur i området, projektet kommer därför att anlägga en viltpassage med elektroniska skyltar för aktiv viltvarning, det vill säga skyltar som tänds när vilt är i närheten av vägen.

Översiktsbild av åtgärderna längs Landvettervägen 2021-2025 (pdf, 315 KB)

Norra etappen

Vi planerar och utreder den norra etappen. Mer information kommer våren 2021.

Längre restider

Det kan bli längre restider på Landvettervägen när trafiken leds förbi pågående vägarbeten med sänkt hastighet. Trafiken på Landvettervägen fördelar sig ojämnt över dygnet, med mycket tydliga trafiktoppar mellan klockan 7–8 och mellan 16–17.

Trafiken kan komma att ledas via lots, flaggvakt eller trafiksignaler under lågtrafik mellan klockan 9–15 och mellan klockan 18–6.

Tidigare har projektet planerat för breddning av hela sträckan. Ett omtag gjordes eftersom ett helhetsgrepp för vägen efterfrågades. Västra Götalandsregionen (VGR) är uppdragsgivare och Trafikverket har utfört arbetet tillsammans med VGR, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Partille och Härryda kommun samt Västtrafik.

Södra delen

Den södra delen av väg 535 sträcker sig från Gamla Prästvägen till cirkulationsplatsen vid Furulund. Vi genomför nu flera åtgärder under perioden april 2021 och fram till slutet av 2025. Flaskhalsar byggas bort för att skapa ett jämnare flöde av trafik på vägen. Punktinsatser och trafiksäkerhetshöjande åtgärder görs nu längs hela sträckan mellan Bårhult–Furulund.

Norra delen

Den norra delen av väg 535 sträcker sig från cirkulationsplatsen vid via Tingsvägen och Björnekulla mot Partillemotet vid E20 (Furulund–Partillemotet). Här finns är ett av Partille kommuns viktigaste stråk för hållbar framtida stads- och bebyggelseutveckling.

På den norra delen utreder Trafikverket möjligheterna till utbyggnad av kollektivtrafikkörfält i vardera riktning mellan cirkulationsplatsen vid Furulund och Partillemotet. Utredningen sker på uppdrag av Västra Götalandsregionen och i en process tillsammans med Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Partille kommun. Läs mer på Partille kommuns hemsida.