Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu förbättrar vi framkomligheten på Landvettervägen

I april påbörjar vi flera arbeten längs Landvettervägen-Partillevägen. Åtgärderna blir färdiga 2025 och görs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan.

Trafiken på Landvettervägen har ökat de senaste åren. Det är mer trafik på vägen idag än vad den är byggd för. Köer bildas idag vid korsningen Nya Öjersjövägen och Tingsvägen. Vägen är också olycksdrabbad och det förekommer idag många viltolyckor.

Flera åtgärder blir en helhetslösning

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen bygger vi ut vägens cirukulationsplatser (rondeller). Vi bygger en ny gång- och cykelväg och genomför en rad åtgärder för att skapa säkra passager för olika djur.

Tillsammans med Partille kommun, Västra Götalands-regionen och Västtrafik tittar vi på framtida åtgärder för att Landvettervägen ska ha hög trafiksäkerhet, bra framkomlighet och ökad tillgänglighet för kollektivtrafik.

Först ut – cirkulationer och ny gång- och cykelbana

I april påbörjar vi arbetet med cirkulationsplatserna och med den nya gång- och cykelbanan mellan Nya Öjersjö-vägen och Gamla Prästvägen. Framåt slutet av året byter vi rörtunneln under Landvettervägen och från 2023 börjar arbetet med de olika faunaåtgärderna.

 

Trafikpåverkan i vår och sommar

När projektet har byggstartat kan det bli något längre restider på Landvettervägen då trafiken leds förbi pågående vägarbeten med sänkt hastighet.

Trafiken på Landvettervägen fördelar sig ojämnt över dygnet, med mycket tydliga trafiktoppar mellan klockan 7-8 och mellan 16-17.

Trafiken kan komma att ledas via lots, flaggvakt eller trafiksignaler under lågtrafik mellan klockan 9–15 och mellan klockan 18–6.

Sprängningsarbeten

I slutet av april planerar vi att under dagtid utföra mindre sprängningsarbeten längs Landvettervägen. Vi kommer att spränga i berg på östra sidan om cirkulationsplatsen vid Nya Öjersjövägen och söder om Gamla Prästvägen.

Du som är i närheten kan uppleva ljud och vibrationer från sprängningen. Innan vi spränger hörs en varningssignal i form av korta ljudsignaler. Efter sprängning signalerar vi med en lång ihållande signal att sprängningen är klar.

Vid behov spärrar vi av säkerhetsskäl av vägen. Trafiken kan därför stoppas under korta stunder när vi spränger.

Större trafikstörningar kommer att finnas på trafikgoteborg.se