Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Korta stopp vid sprängningsarbeten april–juni

Vi förbättrar Landvettervägen–Partillevägen för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Från 26 april–30 juni spränger vi nära vägen och stoppar då trafiken under korta stunder.

När vi förbättrar cirkulationsplatserna och bygger ny gång- och cykelväg kommer vi att behöva spränga i berg nära vägen med start 26 april. (Uppdaterad 2021-04-19: Startdatumet flör sprängningsarbetet har flyttats fram en vecka.)

Sprängningar utförs vardagar klockan 9.30-14.00 och 1-2 gånger per dag. Trafiken på Landvettervägen–Partillevägen stoppas då i upp till 10 minuter.

Buller, ljudsignaler och vibrationer

Du som är i närheten kan uppleva ljud och vibrationer från sprängningen. Innan vi spränger hörs en varningssignal i form av korta ljudsignaler. Efter sprängning signalerar vi med en lång ihållande signal att sprängningen är klar.

Längre restider

Det kommer, förutom sprängningarna, att pågå arbeten som påverkar trafiken längs Landvettervägen-Partillevägen under våren. Räkna med längre restider. Trafiken leds förbi pågående vägarbeten med sänkt hastighet. Trafiken kan komma att ledas via lots, flaggvakt eller trafiksignaler under lågtrafik mellan klockan 9–15 och mellan klockan 18–6.

Under maj–juni planerar vi att utföra sprängningsarbeten vid Tingsvägen som påverkar trafiken på Landvettervägen korta stunder. Arbetet påverkar även trafiken på Furulundsvägen där trafiken kan stoppas korta stunder.

En karta som markerar en ring söder om rondellen Landvettervägen/Tingsvägen/Vägkrönet/Furulundsvägen.
 

Vi kommer att spränga i berg på östra sidan om cirkulationsplatsen vid Nya Öjersjövägen och söder om Gamla Prästvägen (i Härryda kommun) som påverkar trafiken på Landvettervägen korta stunder.

Arbetet påverkar även trafiken på vägen mot Öjersjö Återvinningscentral (ÅVC). Här spränger på vardagar mellan klockan 9.30-14 under perioden april–juni.

Karta som visar två markeringar öster om Landvettervägen: Första området sträcker sig från från rondellen Nya Öjersjövägen och längs ett område stort som större delen av Djupedal (fram till ett litet vattendrag). Område två är som en trekant mellan Gamla Prästvägen, Härryda kommun, och Landvettervägen.