Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Omledning av Nya Öjersjövägen 2–5 juli

Vi förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten längs Landvettervägen/Partillevägen fram till 2025. Nu behöver vi arbeta några intensiva dygn för att bygga en ny säker passage för gående och cyklister. Under tiden leds trafiken på Nya Öjersjövägen om.

Vi bygger nu en upphöjd passage för gång- och cykeltrafikanter på Nya Öjersjövägen för säkrare och smidigare resor. Passagen, som är ett kombinerat farthinder med övergång för gående och cyklister, bidrar till att hastighetsbegränsningen hålls på Nya Öjersjövägen.

Den upphöjda passagen för gång- och cykeltrafikanter finansieras av Partille kommun.

Karta som visar att in/utfart från Nya Öjersjövägen stängs av och att trafiken leds via Storegården för att ansluta till Landvettervägen via Öjersjövägen istället. För gång- eller cykeltrafikanter är befintlig övergång över Nya Öjersjövägen avstängd i höjd med brandstationen. En alternativ väg utritad som rundar fotbollsplanen på samma sida som förskolan, passerar Öjersjö Storegårds skola för att sedan runda området Storegården.
Foto: Omledningar Nya Öjersjövägen 2–5 juli

Trafikpåverkan Nya Öjersjövägen 2–5 juli

Trafiken som passerar på Landvettervägen påverkas inte av avstängningen, men ut/infart som ansluter Nya Öjersjövägen stängs av under tiden vi bygger – även för gående och cyklister.

Vi arbetar dygnet runt 2–5 juli för att minimera trafikpåverkan. Vi börjar arbetet fredag kväll 2 juli efter rusningstid vid 19,  Vi är färdiga senast måndag morgon 5 juli innan morgontrafiken drar igång klockan 06.

  • Kör den här vägen istället: Under tiden arbetet pågår stängs Nya Öjersjövägens anslutning till cirkulationsplatsen på Landvettervägen. Kör istället förbi Storegården och via Öjersjövägen, se linjen i karta.

  • Gå eller cykla den här vägen istället: Följ orange skyltar, se streckad linje i karta.

Byggbuller och vibrationer

Du som bor i området kan komma att uppleva störande ljud som buller eller vibrationer från tunga maskiner, även nattetid under den här helgen. Fastighetsbolag och fastighetsägare i närområdet har blivit informerade via post.