Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett utsnitt av en principritning ovanpå ett flygfoto som visar den nya rondellen vid Osbäcksvägen

Trafikpåverkande arbeten på Landvettervägen och Osbäcksvägen augusti–oktober

Vi bygger en ny cirkulationsplats på Landvettervägen i höjd med Osbäcksvägen för bättre framkomlighet. Under augusti–oktober påverkas trafiken på Landvettervägen av byggnationen och Osbäcksvägen stängs av augusti–oktober.

Uppdaterad tidplan: Osbäcksvägens avstängning är förlängd till mitten av oktober.

Under tiden vi bygger den nya cirkulationsplatsen vid Osbäcksvägen påverkas trafiken på Landvettervägen dagtid. Under rusningstid kommer det däremot alltid att vara två körfält öppna. Den nya cirkulationsplatsen beräknas vara klar att trafikeras i mitten av november 2021.

Trafiken på Landvettervägen leds förbi arbetet växelvis i lågtrafik

Trafiken kan komma att ledas växelvis via lots, flaggvakt eller trafiksignaler under lågtrafik mellan klockan 9–15 och mellan klockan 18–6. Räkna med längre restider om du kör Landvettervägen i lågtrafik augusti–oktober.

Osbäcksvägen stängs av augusti–oktober

Osbäcksvägen med anslutning till Landvettervägen stängs av för trafik augusti–15 oktober. Avstängningen innebär ett ökat trafikflöde på Kåsjövägen.

En karta som visar hela Osbäcksvägen rödmarkerad.